Muuritutkimus

Etusivu |
Arkeologiset tutkimukset | 3D-mallintaminen | Julkaisutoiminta | Tietoa yrityksestä | Yhteystiedot | In English

Köyliön kirkon arkeologiset tutkimukset 2015

 

Köyliön kirkon (rakennettu 1752) kunnostustöiden yhteydessä lattian alla olleesta hiekasta paljastui arkkuja kesällä 2015. Muuritutkimus ky teki kirkossa koetutkimuksia hautausten lukumäärän ja ajoituksen selvittämiseksi. Koetutkimusten jälkeen kuusi todennäköisimmässä tuhoutumisvaarassa olevaa hautaa tutkittiin. Haudoista kolme oli aikuisia ja kolme lapsia.


Kirkon lattian alla olleissa suotuisan kuivissa olosuhteissa vainajien päällä olleet tekstiilit sekä hautauksiin liittyvät kasvijäänteet olivat osin säilyneet poikkeuksellisen hyvin. Osteologisen tutkimuksen lisäksi hautojen tekstiileistä ja kasvijäänteistä teetettiin analyysit.


Köyliön kirkon lattian alta löydetyt tekstiilit ovat hauraita, mutta Etelä-Suomen oloissa poikkeuksellisen hyvin säilyneitä. Useimmat vaatteet ovat olleet vanhoja, käytöstä poistettuja, vaatteita. Vaatteissa on säilynyt yksityiskohtia, jotka kertovat tarkasta ompelutaidosta. Naisvainajilla oli päässään silkkimyssyt ja käsissään nahkaiset silkkilangalla koristellut käsineet. Jaloissaan kaikilla vainajilla on ollut neulotut polvisukat. Haudoista löytyi merkkejä myös arkun sisustamisesta ja koristelusta. Patja ja tyyny on peitetty valkoisilla kankailla, ja yhden lapsen arkun päältä poimittiin aniliininpunainen silkkiruusuke. Hauta-asujen tutkimus on tieteellisesti merkittävää, sillä niiden perusteella voidaan päätellä millaisia ajatuksia 1700-luvun lopun köyliöläisillä oli kuolemasta ja kuolemanjälkeisestä elämästä.


Myös arkut ja luurangot itsessään olivat hyväkuntoisia, joskin tutkimuksia haittasi arkkujen sisällä kehittynyt home. Hautaukset on tehty todennäköisesti kirkkoon 1700-luvun jälkipuoliskolla, mahdollisesti 1800-luvun alussa.

Pois kaivettujen hautojen lisäksi tutkimuksissa havaittiin 8 muuta hautaa, jotka jätettiin paikolleen tarkemmin tutkimatta. Todellinen hautojen määrä kirkon lattian alla lienee moninkertainen.

 

arkeologinen työryhmä:

Muuritutkimus ky:
Maija Helamaa, Sanna Lipkin, Sanni Salomaa, Oona Jalonen, Anne-Mari Liira, Terttu Lempiäinen ja Kari Uotila

Rauman museo: Elzbieta Djupsjöbacka

Kirkkotutkimuksia 2015

 

 

Rauma, Ellinniitty

2013- 2015

 

Vuosina 2014-2015 suoritetut Ellinniityn muinaismuistoalueen (Museoviraston muinaisjäännösrekisteri 684010137) arkeologiset kaivaukset on suoritettu kokonaisuudessaan laadittujen tutkimussuunnitelmien ja ohjausryhmässä sovittujen tutkimuslinjausten mukaisesti.

Alueelle rajattu muinaismuistoalue ja sitä reunustaneet alueet on tutkimusten loppuvaiheessa kuorittu lähes kauttaaltaan ja esiin saatu kaikkiaan n. 265 kiviladelmaa, joista alustavan arvion perusteella ihmisten joko kokonaan tai osittain latomia tai rakentamia on noin 200-220 kohdetta. Näiden lisäksi alueelta on tuhoutunut eri vaiheissa joitakin ladelmia ja mäellä on ollut kaikkiaan arviolta n. 250-300 kiviladelmaa. Näistä osa on ollut silmäkivellisiä tai maantasaisia varhaismetallikautisia röykkiöitä, mahdollisia hautoja ja osa maan käyttöön (kuten kaski tai pelto) liittyviä ladelmia.

Kaikki mäellä olleet ladelmat on poistettu joko kokonaan tai suurelta osin tutkimusten loppuvaiheessa toteutetussa maankuorinnassa ja alueella ei enää ole kiinteitä muinaisjäännöksiä luontaisen maa-aineksen päällä.

Vuosien 2014-2015 tutkimuksissa saatiin esiin useita eri tyyppisiä kiviladelmia ja näiden ympäristöstä asutuksen viittaavia kerroksia. Löydöistä valtaosa oli morby-tyypin keramiikkaa, jota on kokonaisuudessaan yli 2000 palaa.

Myös palanutta luuta on merkittävä määrä, joskin tunnistettavia (hylje, lammas/vuohi) vain muutamia. Ihmisten luita ei varmuudella todettu.

Kaivauksilta löytyi myös kaksi varhaismetallikautista rannerengasta, veitsen katkelmia ja pieniä paloja kahdesta muusta rautaesineestä. Pronssiesineitä kohteelta ei löydetty.

Makrofossiilianalyysissä havaittiin sekä ohran että vehnän jäänteitä.

Tutkimuskohteen ajoitus on vuoden 2014 luumateriaalista tehdyn C14-ajoituksen perusteella n. 400-100 eKr.
Se vastaa keramiikka-aineiston ajoitusta ja alueen maannousuun perustuvaa ajoitusta.

 

FT Kari Uotila
Muuritutkimus ky

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright © Muuritutkimus ky 2004- | Päivitetty: 17.1.2016 | Ylläpito: Kari Uotila
URN:NBN:fi-fe20041467

Design: Isto Huvila